23 martie 2010

Inregistrarea contractelor de munca

Category: Servicii — Tags: – cristian_cabinetavocat @ 22:22

Antet_Avocat_2-8

Modificare reglementare privind inregistrarea contractelor de munca

Prevederi importante:

* La angajarea fiecarui salariat, elementele referitoare la identificarea salariatilor, data angajarii, functia/ocupatia, tipul contractului de munca, se inregistreaza in registru cel tarziu in ziua lucratoare anterioara inceperii activitatii de catre salariatul in cauza;
* Data si temeiul incetarii contractului individual de munca se inregistreaza in registru la data incetarii contractului individual de munca;
* La angajarea sau incetarea contractului de munca, registrul se transmite la inspectoratul teritorial de munca in a carui raza teritoriala isi are sediul sau domiciliul angajatorul cel tarziu in ziua lucratoare anterioara inceperii activitatii de catre salariat, respectiv la data incetarii contractului individual de munca al acestuia;
* Sunt considerate a fi contraventii urmatoarele fapte:
o neinregistrarea contractelor individuale de munca in registru anterior inceperii activitatii;
o completarea registrului cu date eronate;
* Contraventia constand in neinregistrarea contractelor individuale de munca in registru anterior inceperii activitatii se sanctioneaza cu amenda de 1500 lei pentru fiecare contract individual de munca neinregistrat, fara ca valoarea cumulata a amenzii, determinata de numarul efectiv de astfel de contracte, sa depaseasca suma de 20.000 lei;
* Contraventia constand in completarea registrului cu date eronate se sanctioneaza cu amenda de la 3500 la 5000 lei;
* Este eliminata posibilitatea achitarii pe loc sau in termen de 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal sau de la data comunicarii acestuia a jumatate din minimul amenzii.

CONTACT:

Av.I.Cristian – Baroul Bucuresti

Tel: 0770.3003.75

E-mail: Cristian_CabinetAvocat@Yahoo.com


just4


CONTACT:

Av.I.Cristian – Baroul Bucuresti

Tel: 0770.3003.75

E-mail: Cristian_CabinetAvocat@Yahoo.com


5 martie 2010

Cheltuieli NEdeductibile Persoana Fizica Autorizata

Category: Servicii — Tags: – cristian_cabinetavocat @ 14:03

Antet_Avocat_2-8

Nu sunt cheltuieli deductibile:

a) sumele sau bunurile utilizate de contribuabil pentru uzul personal sau al familiei sale;
b) cheltuielile corespunzatoare veniturilor neimpozabile ale caror surse se afla pe teritoriul Romaniei sau in strainatate;
c) impozitul pe venit datorat potrivit prezentului titlu, inclusiv impozitul pe venitul realizat in strainatate;
d) cheltuielile cu primele de asigurare, altele decat cele prevazute la alin. (4) lit. d) si la alin. (5) lit. h);
e) donatii de orice fel;
f) amenzile, confiscarile, dobanzile, penalitatile de intarziere si penalitatile datorate autoritatilor romane si straine, potrivit prevederilor legale, altele decat cele platite conform clauzelor din contractele comerciale;
g) ratele aferente creditelor angajate;
h) dobanzile aferente creditelor angajate pentru achizitionarea de Imobilizari corporale de natura mijloacelor fixe, in cazul in care dobanda este cuprinsa in valoarea de intrare a imobilizarii corporale, potrivit prevederilor legale; AC15-2
i) cheltuielile de achizitionare sau de fabricare a bunurilor si a drepturilor amortizabile din Registrul-inventar;
j) cheltuielile privind bunurile constatate lipsa din gestiune sau degradate si neimputabile, daca inventarul nu este acoperit de o polita de asigurare;
k) sumele sau valoarea bunurilor confiscate ca urmare a incalcarii dispozitiilor legale in vigoare;
l) impozitul pe venit suportat de platitorul venitului in contul beneficiarilor de venit;

just4

CONTACT:

Av.I.Cristian – Baroul Bucuresti

Tel: 0770.3003.75

E-mail: Cristian_CabinetAvocat@Yahoo.com


31 octombrie 2009

Sucursale, filiale si reprezentante

Category: 4 — cristian_cabinetavocat @ 0:00

Sucursale, filiale si reprezentante

Caracteristici ale filialei:


- potrivit Legii 105/1992, filiala implantata in strainatate are o nationalitate proprie, distincta de a sociatatii comerciale care a infiintat-o;

– filiala este conceputa ca o intreprindere cu personalitate juridical apartinand societatii comerciale, in sensul ca este constituita de catre sociatate, cu respectarea aceleasi proceduri ca si in cazul constituirii sociatatii, si depinde de aceasta sub aspect economic;

– filiala poseda insa un patrimoniu propriu, delimitat in ansamblul patrimoniului socitatii si incheie contracte cu tertii in nume propriu, fiind si titulara unuia sau mai multor conturi bancare proprii;

– astfel se poate retine, ca din punct de vedre juridic, filiala se analizeaza ca o intreprindere, organizata sub forma de Societate comerciala de sine statatoare, cu personalitate juridica proprie, dobandita in conditiile Legii 31/1990 si ale Legii 26/1990.

Caracteristici ale sucursalei:

La fel ca si filiala, sucursala constituie o modalitate de extindere a intreprinderii fondatoare, contribuind astfel la realizarea obiectivului sau.

Spre deosebire de filiala, sucursala nu devine persoana juridica de sine statatoare, ea facand parte, din acest punct de vedere, din structura organica a societatii primare fondatoare, singura care detine calitatea de subiect de drept.

Referitor la sucursala Legea 105/1992, prevede faptul ca statutul lor organic este supus legii nationale a societatii comerciale straine care a infiintat-o, identificabila ca atare prin raportare la sediul social al acesteia.

Tinand seama de toate acestea, din punct de vedere juridic sucursala trebuie sa fie tratata ca un simplu dezmembramant, exogen din punct de vedere teritorial, al societatii comerciale primare (societatea mama).

Diferentele fata de filiala sunt:

A) sucursala nu are firma distincta, nici patrimoniu propriu, diferit de al societatii primare care a infiintat-o, in timp ce filiala poseda toate aceste caracteristici;

B) bunurile din dotatia sucursalei apartin societatii mame;

C) sucursala incheie contractele cu tertele persoane, fie in numele societatii primare( societatii mame), fie in nume propriu, dar pe socoteala patronului fondator, astfel ca sucursala nu poate avea nici creditori, nici debitori proprii.


Caracteristici ale reprezentantei:


- aceasta structura externa se deosebeste substantial atat de filiala cat si de sucursala, deoarece nu poate fi, in niciun caz, o intreprindere producatoare de marfuri, prestatoare de servicii sau executanta de lucrari pentru clientela;

-Reprezentanta indeplineste functia de intermediar intre societatea comerciala primara care a organizat-o si partenerii ei contractuali;

– Reprezentanta prin urmare exercita functii fie de mandatar fie de comisionar ;
- Ca mandatar, incheie acte juridice cu tertele
personae din tara de sediu in numele si pe seama societatii comerciale care i-a dat imputernicirea, iar in calitate de comisionar actioneaza fata de terti in nume propriu, dar pe seama societatii comerciale comitente;
- Reprezentanta este de asemenea lipsita de personalitate juridica, aceasta apartinad societatii comerciale mandante sau comitente;

– Procedura de inregistrare a reprezentantei unei societati comerciale straine in Romania se efectueaza exclusiv prin ministerul economiei si Comertului- Directia Generala Politici Comerciale.

CONTACT:

Tel:0770.3003.75

E-mail: Cristian_CabinetAvocat@Yahoo.com


21 octombrie 2009

Recuperare de creante (recuperarea unei datorii)

Category: 4 — cristian_cabinetavocat @ 15:12
Recuperarea unei creante

(recuperarea unei datorii)

Creanta reprezinta un drept patrimonial in baza caruia titularul sau, numit creditor, poate pretinde altei persoane, numita debitor, sa execute prestatia la care s-a obligat si care poate consta in a da, a face sau a nu face ceva. Dreptul de creanta are un caracter relativ, fiind opozabil numai debitorului. In virtutea lui, creditorul dobandeste un drept de gaj general asupra patrimoniului debitorului (cu alte cuvinte cel care are de recuperat fie o suma de bani, fie un bun de la cel care ii datoreaza are un drept asupra intregii averi a datornicului).

In caz de neexecutare a obligatiei, creditorul are mai multe modalitati de executare silita a debitorului.

Debitorul poate cere executarea silita in natura a obligatiei cand acest lucru mai este posibil (mai exact cand este vorba de un bun determinat ex: o masina, un lant de aur etc.) sau executarea silita prin echivalent respectiv prin obtinerea de daune-interese de la debitor (echivalentul in bani cand bunul nu mai exista ori nu mai intruneste aceleasi calitati) in cazul in care acesta nu isi mai poate sau nu vrea sa isi mai execute de buna voie obligatiile contractuale.

Pentru a putea trece insa la executarea silita a debitorului (datornicul) creditorul trebuie sa detina o hotarare judecatoreasca sau un alt titlu executoriu. Aceasta hotarare judecatoreasca poate fi obtinuta prin mai multe modalitati:

– prin procedura Somatiei de plata;

– printr-o procedura de drept comun , etc.

Dupa obtinerea acestui hotarari judecatoresti creditorul poate trece direct la executare debitorului.
Creditorul are la indemana diverse modalitati de a se apara de o eventuala insolvabilitate (neputinta de plata) a debitorului. Acesta poate cere instantelor judecatoresti instituirea unui sechestru asigurator asupra averii debitorului. Deasemenea poate incheia un contract de garantie reala mobiliara, contract care conform legislatiei actuale reprezinta un titlu executoriu care poate fi valorificat imediat in cazul in care in care debitoul nu isi executa obligatiile contractuale principale.
Cabinetul nostru de avocatura (Cab. Ind. Av. I.Cristian ) va poate ajuta in toate aspectele privitoare la recuperarea creantelor.

Cabinetul nostru va poate acorda asistenta atat la incheiarea contractelor pentru a prevenii situatiile neplacute pe durata derularii acestora cat si ulterior in cazul aparitiei unor litigii cu privire la derularea raporturilor contractuale.

CONTACT:

Tel: 0770.3003.75

E-mail: Cristian_CabinetAvocat@Yahoo.com


19 septembrie 2009

Infiintare firma pentru studenti

Category: 4 — Tags: – cristian_cabinetavocat @ 0:00
Studentii beneficiaza de scutiri de taxe la infiintarea unei firme


Pentru a beneficia de scutirile de la plata taxelor si tarifelor prevazute la art. 1, studentul care infiinteaza o Societate comerciala trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

a) urmeaza cursurile unei forme de invatamant superior de lunga sau de scurta durata la o institutie de invatamant superior acreditata;
b) este cel putin in anul II de studiu si a promovat toate obligatiile prevazute de senatul universitatii;
c) nu a depasit varsta de 30 de ani.

Cererea de inregistrare si autorizare a functionarii comerciantului va cuprinde, in mod obligatoriu, si actul doveditor emis de institutia de invatamant superior acreditata, din care sa rezulte ca studentul fondator indeplineste conditiile prevazute.

Acte necesare pentru infiintarea unei firme

Infiintarea unei societati comerciale necesita indeplinirea mai multor formalitati pentru stabilirea tuturor aspectelor legale ale firmei. Consultantii nostrii va pot ajuta in toate etapele necesare infiintarii dupa cum urmeaza:.
- Alegere sediu firme noi
- Denumire firme
- Act constitutiv al societatii comerciale
- Capital social firme, taxe judiciare
- Formalitati infiintare firme la registrul comertului
- Obtinere Cod Fiscal pentru firme noi
- Avize si autorizatii functionare firme

Pasii necesari infiintarii unei firme

1. Prima etapa pentru infiintarea unei firme noi este stabilirea locului/spatiului unde societatea va avea sediul principal si, daca este cazul, a sediilor secundare.
Sediul social al firmei se poate stabili intr-un spatiu proprietatea unuia sau a mai multor asociati ori aflat in folosinta acestora;
Se pregatesc/obtin acte doveditoare pentru spatiu: extras de carte funciara de la proprietari; contract de inchiriere, subinchiriere, comodat; avizul favorabil al proprietarilor sau chiriasilor din locuintele cu care se invecineaza spatiul in cauza (pe orizontala si verticala).


Denumire firma

2. Se stabileste denumirea noii societati (firme) si, daca este cazul, emblema societatii.
Firma si emblema se stabileste de asociati si trebuie sa se deosebeasca de
Firma si emblema altor societati;
Firma si emblema trebuie sa fie scrise in primul rand in limba romana;
Firma si emblema se verifica la Oficiul Registrului Comertului din judetul unde
se stabileste sediul firmei, eliberandu-se dovada inregistrarii si rezervarii
acestora pe o perioada de 3 luni;


Act constitutiv al societatii comerciale

3. Se intocmeste actul constitutiv corespunzator formei juridice de societate pe care asociatii au ales-o.
Pentru intocmirea actului constitutiv al noii societati comerciale asociatii pot contacta: un avocat, un notar sau se pot adresa Biroului de consultanta din cadrul Camerelor de Comert si Industrie Judetene;
La intocmirea actului constitutiv sunt necesare:
- acte de identificare a asociatilor, administratorilor sau reprezentantilor persoane fizice: pasaport, carte de identitate;
- acte de identificare a asociatilor, administratorilor sau reprezentantilor persoane juridice: statut, certificat de inmatriculare/inregistrare fiscala,
- certificat de bonitate bancara;
- certificat de cazier judiciar pentru fondatorii, administratorii si reprezentantii cetateni straini.

4. Se semneaza actul constitutiv de infiintare al noii firme, sub forma autentica, la un birou notarial public.
Semnarea actului constitutiv al noii firme (societati comerciale) se poate face direct de catre toti asociatii sau prin imputernicit cu procura speciala autentica;
Cetatenii straini care nu cunosc limba romana semneaza actul constitutiv in prezenta unui interpret autorizat.
Capital social firma, taxe judiciare

5. Se depun aporturile in numerar, la o banca sau C.E.C. si se pregatesc actele de proprietate pentru aporturile in natura.
6. Se achita taxa judiciara si taxa de timbru pentru inmatricularea societatii comerciale.

Formalitati la Registrul Comertului

7. Se pregateste dosarul de infiintare a firmei cu toate actele necesare si se depune la Oficiul Registrului Comertului din judetul unde s-a stabilit sediul firmei.

8. La Oficiul Registrului Comertului are loc:
- verificarea dosarului de infiintare a societatii comerciale;
- controlul legalitatii actelor si autorizarea inmatricularii societatii, de catre judecatorul delegat de Tribunalul teritorial;
- transmiterea spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei a incheierii judecatorului delegat;
- inmatricularea societatii;
- eliberarea certificatului de inmatriculare si a incheierii judecatorului delegat.

Obtinere Cod Fiscal

9. Inregistrarea fiscala a societatii si obtinerea codului fiscal de la Administratia Financiara teritoriala.

Avize si autorizatii functionare

10. Ultimul pas inaintea de inceperea activitatii firmei il constituie obtinerea avizelor si autorizatiilor necesare functionarii societatii. Cu aceasta infiintarea firmei a luat sfarsit.

Constituirea asociatiilor (ONGuri)

Pentru constituirea asociatiei trebuie sa urmam mai multi pasi in fata a 3 organe:

1. La Ministerul de Justitie:
-eliberarea unei disponibilitati de denumire, valabila 3 luni de zile, obligatorie la autentificarea actelor in fata notarului-5 RON

2. La notar:

-procese verbale autentice ale asociatiilor ;
-autentificarea statutului si actului constituiv, pe care il voi concepe eu cand va decideti sa constituim asociatia (prin avocat) -2 copii autentice si 2 legalizate obligatorii la judecatorie -aprox. 300 RON
-prezenta membrilor fondatori este obligatorie, personal sau prin mandatar cu procura autentica
-contract de comodat/inchiriere pentru sediu, in forma autentica, pentru care este necesara si prezenta proprietarului (circa 50-100 RON)

3. Notificare a ministerului de resort privind infiintarea (copii simple de pe actele asociatiei)

4. La judecatoria de sediu:
-2 copii autentice si legalizate de pe actul constitutiv si statut
-disponibilitatea de denumire in original
-contractul de comodat/inchiriere autentic si copie xerox de pe actul de proprietate si CI proprietari
-aprobare a asociatiei de proprietari/locatari pentru stabilirea sediului asociatiei
-dovada depunerii intr-un cont – 2 salarii minime pe economie
-copie CI si legitimatiei cenzorului, contabil, expert sau firma autorizata(pot fi alesi si cenzori neprofesionisti care sa verifice activitatea economica, fara a putea inlocui cenzorul profesionist)
-o copie xerox de pe fiecare act
-copii CI membri
-taxa de timbru si timbru judiciar (aprox. 30 RON).

CONTACT:

Av.I.Cristian
- Baroul Bucuresti

Tel:
0770.3003.75

E-mail:
Cristian_CabinetAvocat@Yahoo.com

Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X